Regulamin

1) Doba rozpoczyna się w dniu przyjazdu o godz. 16.00 (chyba, że była możliwość i ustalono wcześniej inaczej), a kończy w dniu wyjazdu o godz. 10.00 (w przypadku zwłoki z opuszczeniem apartamentu, od każdej dodatkowo rozpoczętej godziny pobierana jest kwota w wysokości 50 zł).

 2) Najemca reguluje należność za pobyt w dniu przyjazdu (do zameldowania wymagany jest dowód osobisty).  Należność o której mowa, pomniejszona jest o wysokość zadatku. Niedokonanie zapłaty za pobyt z góry, uprawnia osobę wyznaczoną do kontaktu z Najemcą, do odmowy zameldowania i przekazania kluczy do apartamentu.

 3) Istnieje możliwość odwołania rezerwacji 30 dni przed przyjazdem (zadatek jest bezzwrotny)

– w przypadku nie odwołania rezerwacji 30 dni przed przyjazdem, Najemca jest zobowiązany uregulować całą kwotę za pobyt.

 4) Ilość osób zakwaterowanych w apartamencie nie może przekraczać ilości osób wskazanych przez Najemcę podczas dokonywania rezerwacji (każda dodatkowa osoba – 75 zł za dobę).

 5) W godzinach 22.00 – 7.00, na terenie kompleksu „Blue Mare”, obowiązuje cisza nocna.

 6) Dla jednego apartamentu przysługuje jedno miejsce parkingowe, w przypadku kolejnego samochodu opłata wynosi 20 zł za dobę od samochodu.

 7) Parking jest niestrzeżony – wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy, ani znajdujące się w nich mienie najemcy.

 8) Wynajmujący nie odpowiada za pozostawione w apartamencie mienie Najemcy.

 9) Najemca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych (również zagubienie kompletu kluczy) znajdujących się w apartamencie, powstałe z jego winy lub winy odwiedzających Go gości.

10) Wynajmujący nie odpowiada za niedogodności spowodowane z przyczyn od niego niezależnych, np. przerwy w dostawie prądu, wody czy Internetu.

11) W apartamencie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia.

12) Wynajmujący nie ma prawa bez zezwolenia Najemcy wchodzić do wynajętego apartamentu (prawo wejścia możliwe jest jedynie w przypadku awarii lub zauważenia jednoznacznych zagrożeń, mających wpływ na ogólne bezpieczeństwo).

13) Najemcy nie przysługuje zwrot należności za skrócony pobyt.

14) Opłata za zgubiony komplet kluczy wynosi 80 zł.

15) Zwierząt nie przyjmujemy.

16) Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu.

UPRZEJMIE PROSZĘ, BY:

  • nie suszyć bielizny/ręczników na grzejnikach (ze wzgledu na zagrożenie pożarowe),
  • nie pozostawiać włączonych grzejników podczas nieobecności w apartamencie,
  • nie zrzucać przedmiotów z balkonu (ogromna prośba o dopilnowanie w tej kwestii dzieci),
  • nie grillować na balkonie (po wjechaniu na teren kompleksu, po lewej stronie, jest wyznaczone specjalne miejsce do grillowania i palenia ogniska),
  • nie parkować na trawnikach,
  • nie zabijać owadów na ścianach,
  • w dniu wyjazdu pozostawić apartament w stanie w jakim zastali go Państwo w dniu przyjazdu.

 ŻYCZĘ MIŁEGO POBYTU 

Zapraszam do kontaktu

Scroll to Top